دارکنت TON

این شبکه ی همتابه‌همتا (P2P) است که توسط یک پروکسی داخلی و یک ناشناس کننده محافظت می شود. Telegram Open Network یک ترکیب منحصر به فرد از پلت فرم بلاک چین و شبکه ی پوششی P2P (مانند تورنت) است که به شما اجازه می دهد از سانسور دولتی جلوگیری کنید و انتقال سریع و ناشناس ارز مجازی گرام را انجام دهید.

Disclamer: you are reading an old version of the current page. The translation of this page into your language is not up to date at this time. The TON blockchain has been transferred to the community and renamed to The Open Network, and the Gram token has been renamed to Toncoin. You can read all the relevant information on the English version of the site.

دارکنت تلگرام چگونه کار میکند؟

آیا در تلگرام سیستم تورنت وجود دارد؟

پروکسی و ناشناس کننده ی داخل پیام رسان تلگرام