امروز Testnet راه اندازی شد.

11.04.2019
in: اخبار

تعداد محدودی از توسعه دهندگان از سراسر جهان، دسترسی به نسخه ی آزمایشی بلاکچین TON را دریافت کرده اند.
تیم ها، گره های آزمایشی شبکه ی بلاکچین Telegram Open Network را برای تعیین آمادگی شبکه و تست سرعت تراکنش ها در شبکه نصب کردند.

آخرین اخبار را دنبال کنید!

You can find out the latest news about the cryptocurrency Toncoin and TON platform by subscribing to our channel News of TON. ما شوید
633

Categories