گزارش میزان آمادگی Telegram Open Network (پلت فرم های Telegram Open Network)

13.02.2019
in: اخبار

این تیم زمان زیادی را صرف توسعه الگوریتم های منحصر به فرد خود برای پلت فرم بلاکچین TON کرده است. به همین دلیل، راه اندازی شبکه آزمایشی از تاریخ اعلام شده قبلی یعنی پایان ژانویه 2019 به پایان مارس 2019 به تعویق افتاده است.

میزان آمادگی TON در فوریه 2019

در حال حاضر، هسته ی بلاکچین تا 95 درصد کامل شده است. شبکه آزمایشی در ماه مارس به سرمایه گذاران نشان داده می شود و پس از آن توسعه دهندگان شخص ثالث به این شبکه آزمایشی دسترسی خواهند یافت. و راه اندازی نسخه کاری بلاکچین TON برای تمام کاربران پیام رسان، در پایان ماه مارس برنامه ریزی شده است.

اجازه دهید در مورد الگوریتم اجماع در داخل شبکه متمرکز شویم. روش پیاده سازی آن براساس اثبات عمل (به عنوان مثال، در بیت کوین) نیست، زیرا چنین الگوریتمی نیاز به منابع محاسباتی فراوانی دارد. در شبکه باز تلگرام، نسخه ای از الگوریتم گواه بر سهام (PoS) استفاده خواهد شد. اعتبارسنج ها معاملات را با استفاده از روش حفاظت تایید می کنند که در آن احتمال تشکیل یک بلوک در بلاکچین برای یک شرکت کننده، متناسب با سهم واحدهای ارز مجازی متعلق به این شرکت است.

این یک تصمیم تصادفی نیست: به لطف آن، بازار اعتبارسنج گرام می تواند برای توسعه دهندگان شخص ثالث از نظر درآمد بسیار حائز اهمیت باشد، به ویژه برای زرنگ ترها، که می توانند به اصطلاح سریعتر جاهای بهتر را بگیرند. و به ویژه با توجه به این که هر فردی می تواند اعتبارسنج شود.

You can find out the latest news about the cryptocurrency Toncoin and TON platform by subscribing to our channel News of TON. ما شوید
756

Categories